فهرست بستن

کسب رتبه نخست «خدمات تلفن همراه» توسط همراه اول

رسانه کلیک – همراه اول در ارزیابی و رتبه بندی اپراتورهای ارتباطی توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رتبه نخست را در حوزه خدمات تلفن همراه کسب کرد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور شفاف سازی وضعیت موجود اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی کشور، تقویت فضای رقابتی میان آن ها و ارتقای کیفیت خدمات اپراتورها اقدام به ارزیابی و رتبه بندی آن ها در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ کرده است.

در این ارزیابی که اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی در دو بعد «مشتری» و «رگولاتوری» با تاکید بیشتر بر شاخص مشتری رتبه بندی شده اند، همراه اول همچنان صدرنشین در حوزه خدمات تلفن همراه کشور است.

بر اساس اطلاعیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که به نقل از معاون امور پستی، ارتباط و فناوری اطلاعات رگولاتوری منتشر شده است، این اپراتور همراه در حوزه خدمات تلفن همراه رتبه اول را کسب کرده و همانند سال های گذشته در سکوی اول رقابت با رقبا قرار گرفته است.

منبع : کلیک